A PROJEKT

A Kovászna megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer elnevezésű projekt Kovászna Megye Tanácsa és Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszerének Fejlesztési Egyesülete (ADI-SIMD) szoros együttműködésében valósul meg, és egyike az országos szintű, a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését célzó jelentős beruházásoknak.
A projekt célkitűzése egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Kovászna megyében, amely összhangban van a releváns uniós jogszabályokban megállapított követelményekkel, és a következő szempontokat tartja szem előtt:
  • a közegészség és a környezet védelme a hulladékgyűjtő és tároló rendszer tökéletesítése által, amely a meglevő hulladéktárolók bezárása és utógondozása, valamint az uniós előírásoknak megfelelő új hulladéktároló építése révén valósul meg;
  • az integrált hulladékgazdálkodási rendszer optimalizálása és a szolgáltatások minőségének javítása;
  • a szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetése és kibővítése a csomagolási és a biológiailag lebomló hulladékok újrahasznosításának népszerűsítése céljából a hazai és az uniós előírásoknak megfelelően, valamint a tárolt hulladék mennyiségének csökkentése érdekében.

A projekt további hozadékai:

  • erősíti a Kovászna megyi hatóságok műszaki és igazgatási képességét, ami a regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítását és működtetését illeti;
  • hatékony stratégiát dolgoz ki és valósít meg a díjakkal és illetékekkel, valamint ezek begyűjtésével kapcsolatosan;
  • növeli a lakosság tájékozottsági szintjét a szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással kapcsolatosan.

Itt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósulása alapvető feltétele annak, hogy a továbbiakban Európai Uniós támogatások lehívása lehetséges legyen.

A projekt elemei:
  • A hulladék szállítása és átrakása az átrakóállomásból az Integrált Hulladékkezelő Központba
  • Az Integrált Hulladékkezelő Központ és a környezetbarát hulladéktároló

A nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ magában foglal egy környezetbarát hulladéklerakót, egy komposztáló állomást és egy hulladékválogatót. Az újrahasznosítási tevékenységek bevezetése után – a becslések szerint – körülbelül 50 000 t/év hulladék tárolására lesz szükség. A Regionális Hulladékgazdálkodási Terv szerint Kovászna megyét egy környezetbarát hulladéklerakó fogja kiszolgálni, amelynek létrehozásához minimum 10 hektár területre, valamint az ideiglenes tároláshoz és más szolgáltatásokhoz szükséges létesítményekre van szükség. Az Integrált Hulladékkezelő Központ Nagyborosnyó közelében, egy viszonylag elszigetelt területen épül, amely lehetővé teszi egyéb szolgáltatások és létesítmények létrehozását a környezetbarát hulladéklerakó közelében. A nagyborosnyói Integrált Hulladékkezelő Központ keretén belül alakítják ki az évi 12 000 tonna kapacitású komposztáló telepet, amely fogadótérből, komposztáló, erjesztő és tároló térből áll. A javasolt komposztálási technika a réteges eljárású. Az eljárás során keletkező termék, a komposzt, biológiailag lebomló hulladék beszállított mennyiségének mintegy 45%-a. Az előállított komposzt minősége megfelel ennek a mezőgazdasági területeken való felhasználására. A hulladékválogatóban, melynek kapacitása 11.000 tonna/év, a tervezett eljárás az egyszerű válogatás. A hulladékválogató lehetővé teszi a különböző típusú csomagolóanyagokból származó hulladékok kiválogatását azért, hogy a szelektált nyersanyagok minősége minél jobb legyen, valamint a piacképesség növelése érdekében, ami lehetővé teszi a termelői egyesületekkel való megállapodás megkötését.

  • Négy városi hulladéklerakó telep bezárása Kovászna megyében öt hulladéklerakó telep van: Baróton, Bodzafordulón, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán. A projekt keretében ezekből négyet (a bodzafordulóit, a kézdivásárhelyit, a sepsiszentgyörgyit és a kovásznait) felszámoltak, illetve bezárásuk és utókezelésük folyamatban van.
  • A nyilvánosság tájékoztatása Jelentős erőfeszítésre volt szükség a lakosság tájékozottságának növelésére a hulladék és környezetvé¬delmi problémák terén. A kulcsfontosságú pontok: a hulladék mennyiségének csökkentése a keletkezés helyén, az újrahasznosítható anyagok kiválogatása a teljes hulladékmennyiségből, valamint azoknak a díjaknak és illetékeknek a kifizetése, amelyek megye szinten fedezik majd a hulladék gyűjtésének, kezelésének és tárolásának költségeit. A projekt éves költségbecslései tartalmazzák a lakosság tájékoztatására szánt költségeket. Feltétlenül szükséges megemlítenünk, hogy a projekt elsődleges kedvezményezettje Kovászna megye lakossága. Az európai uniós támogatás hiányában a megvalósítandó beruházások, valamint a működésben lévő szolgáltatási rendszer kiépítése komoly anyagi megterhelést jelentene minden egyes kedvezményezettnek, hiszen azt önkormányzati forrásokból kellene megvalósítani tekintve, hogy ezek felszámolása európai uniós követelmény.

RÓLUNK

Hajdan a rendelkezésünkre álló energia- és nyersanyagforrások elegendőek voltak az emberiség számára. Ma már nyilvánvaló, hogy a korszakváltás éveit, évtizedeit éljük, egyértelműen kiderült, hogy a gazdaságnak és a jólétnek ez a formája, amely világunkat jellemezi, nem tartható fenn.

Ce am realizat

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi depozitul ecologic de deşeuri: Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din Boroşneu Mare include un depozit ecologic, o staţie de compostare şi o staţie de sortare a deşeurilor.

PARTNEREK