Mit értünk hulladék alatt?

Hulladéknak vagy szemétnek azokat a tárgyakat nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete során keletkeznek, és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek, háztartás stb.) feleslegessé váltak, tőlük tulajdonosuk megválik, vagy megválni köteles.

Mi a települési (kommunális) hulladék?

A települési hulladék közvetlen emberi szükségletek kielégítése folytán keletkező, nem ipari vagy egyéb tevékenységbőI származó, túlnyomórészt a háztartásokban keletkező szemét. Ezek a hulladékok: elosztási és fogyasztási tevékenységből származnak; összetételük és mennyiségük az életszínvonaltól, az életmódtól és ezen belül a fogyasztási szokásoktól erősen függ.

Mit jelent az újrahasznosítás?

Az újrahasznosítás a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését. A tevékenységre használt angol szó, a recycling, jobban kifejezi, hogy anyagok környezettudatos körforgásáról van szó, a nyersanyag – késztermék – hulladék – nyersanyag stb. folyamatban. Ezen tevékenységen belül megkülönböztetjük a értéknövelő (upcycling) és a értékcsökkentő (downcycling) fogalmát, melyek az újrahasznosított anyagnak az eredetihez képesti minőségét fejezik ki. Az újrahasznosítás célja a Föld erőforrásainak kímélése, például, hogy kevesebb fát kelljen kivágni papírgyártás céljára, vagy kevesebb vasércet kibányászni acélgyártásra (pl. autógyártáshoz). Emellett fontos cél, hogy a természetbe kerülő hulladék mennyisége is csökkenjen.

Mit jelent a hulladékgazdálkodás?

Hulladékgazdálkodásnak nevezzük azt a tudatos, tervszerű tevékenységet, amely a hulladék kiküszöbölése, keletkezésének megszüntetése, illetve mérséklése, az elkerülhetetlenül keletkező hulladék megfelelő gyűjtése és lehetőség szerinti hasznosítása, végső esetben pedig ártalmatlanítása és korlátozás nélküli elhelyezése érdekében történik. Romániában a hulladékgazdálkodást a 2011/211-es törvény szabályozza, ami magában foglalja az Európai Tanács javaslatait is arra nézve, hogy szelektív hulladékgyűjtésre ösztönözzék a polgárokat, ezzel felzárkóztatva a hazai jogszabályokat az uniós elvárásokhoz. A hulladékgazdálkodás a Környezetvédelmi Minisztérium és az Országos Környezetvédelmi Hatóság (ANPM) hatáskörébe tartozik.

PARTNEREK