CE AM
REALIZAT

Componentele proiectului

Transportul şi transferul deşeurilor de la staţia de transfer la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor


Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi depozitul ecologic de deşeuri: Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din Boroşneu Mare include un depozit ecologic, o staţie de compostare şi o staţie de sortare a deşeurilor. După implementarea activităţilor de reciclare, se estimează că aproximativ 50 000 de tone de deşeuri vor necesita depozitare. Conform Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor, un singur depozit ecologic este propus să deservească judeţul Covasna, pentru care este nevoie de o suprafaţă de minim 10 ha, plus un spaţiu adiţional pentru depozitare temporara şi alte servicii.

CMID este amplasat lângă Boroşneu Mare, ce permite dezvoltarea altor facilităţi în apropierea depozitului ecologic. În cadrul CMID din Boroşneu Mare este prevăzută şi o staţie de compostare cu o capacitate de 12.000 tone/an. Staţia de compostare este formată din zona de recepţie, zona de compostare, zona de maturare şi zona de stocare.
Soluţia tehnică propusă este compostarea în brazdă. Produsul rezultat în urma procesului, compostul, reprezintă aproximativ 45% din cantitatea de deşeuri biodegradabile recepţionate.

Calitatea prevazută permite utilizarea acestuia în agricultură. Cu privire la staţia de sortare, măsurile propuse includ o staţie de sortare simplă cu o capacitate de 11.000 tone/an. Staţia de sortare va permite sortarea diferitelor tipuri de deşeuri din ambalaje, pentru a atinge o mai bună calitate a componentelor sortate, precum şi creşterea potenţialului de piaţă, ceea ce va facilita stabilirea unui acord cu asociaţiile de producători.

Închiderea a patru depozite urbane neecologice.

În judeţul Covasna au fost cinci mari depozite de deşeuri: Baraolt, Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Covasna. Patru dintre acestea (Întorsura Buzăului, Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Covasna) au fost închise şi ecologizate în cadrul prezentului proiect.

ce-am-realizat-3
ce-am-realizat4

Informare publică

Sunt necesare eforturi semnificative pentru creşterea nivelului informării publice în domeniul deşeurilor şi în probleme legate de mediu. Punctele cheie vizează necesitatea de reducere a cantităţii de deşeuri la sursă, separarea materialelor reciclabile din fluxul general al deşeurilor şi plata unor taxe care să acopere costurile colectării din întregul judeţ, serviciile de tratare şi serviciile de depozitare a deşeurilor. Un buget destinat informării publice este inclus în estimările anuale ale costurilor proiectului.Este indispensabil să menţionăm faptul că beneficiarul primar al proiectului este populaţia judeţului Covasna. În lipsa fondurilor venite din partea Uniunii Europene, investiţiile realizabile, respectiv construirea sistemului de servicii aflat în funcţiune ar reprezenta o solicitare financiară serioasă pentru fiecare beneficiar în parte – luând în considerare faptul că acesta ar trebuie realizat din sursele administraţiei având în vedere că închiderea acestora este o cerinţă a Uniunii Europene.
PARTENERI