DESPRE NOI

Cine suntem

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna (ADI-SIMD) care a luat fiinţă prin asocierea, în 2009, a 45 de consilii locale, a avut o perioadă de succes încă de la înfiinţarea ei.

Nu este exagerat să spunem că, în ultimii ani, am făcut paşi importanţi pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna”. Aşa cum rezultă şi din informaţiile postate pe site-ul nostru, asociaţia noastră, precum şi partenerii noştri – printre care Consiliul Judeţean Covasna – au desfăşurat o activitate semnificativă în îndeplinirea elementelor fizice şi cerinţelor prevăzute în proiect, respectiv în domeniul pregătirii sarcinilor asociate, activităţi fără de care nu ar fi posibilă funcţionarea eficientă a întregului sistem de management integrat al deșeurilor. Trebuie să menţionăm că, deşi am obţinut rezultate semnificative, mai avem mult de lucru până când sistemul devine complet funcţional.

Site-ul nostru oferă informaţii periodice privind stadiul implementării proiectului, precum şi activitatea asociaţiei. Volumul şi sfera informaţiilor se va extinde în continuare, în funcţie de stadiul de implementare al elementelor de proiect. Forma de gestiune a Serviciilor va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completării ulterioare.

Ce am realizat

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi depozitul ecologic de deşeuri: Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din Boroşneu Mare include un depozit ecologic, o staţie de compostare şi o staţie de sortare a deşeurilor.

Despre investiție

Proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” este implementat de către Consiliul Judeţean Covasna, în strânsă colaborare cu ADISIMD, şi reprezintă una dintre cele mai importante investiţii în infrastructura de mediu la nivelul judeţului.

PARTENERI