Contact

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna.
Adresa

Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4