DESPRE INVESTIȚIE

Proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” este implementat de către Consiliul Judeţean Covasna, în strânsă colaborare cu ADISIMD, şi reprezintă una dintre cele mai importante investiţii în infrastructura de mediu la nivelul judeţului. Obiectivul proiectului constă în implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna, în conformitate cu cerinţele în domeniu al Uniunii Europene. Aceasta are în vedere următoarele:
  • să fie în conformitate cu directivele Uniunii Europene în ceea ce priveşte deşeurile biodegradabile;
  • să protejeze sănătatea publică şi de protecţie a mediului prin îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor şi a depozitării acestora, prin închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri existente şi construcţia unui nou depozit de deşeuri la standarde europene;
  • să optimizeze managementul integrat al deşeurilor şi să îmbunătăţească standardele serviciilor;
  • să introducă şi să extindă sistemele de colectare selectivă a deşeurilor pentru a promova reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor biodegradabile, în conformitate cu cerinţele naţionale şi cele ale Uniunii Europene, şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri depozitate.
De asemenea, proiectul:
  • întăreşte capacitatea tehnică şi managerială privind implementarea şi operarea sistemului regional de management al deşeurilor solide din judeţul Covasna;
  • va dezvolta şi realiza o strategie eficientă cu privire la tarife şi taxe, precum şi la colectarea acestora;
  • va duce la creşterea informării publice a populaţiei privind beneficiile proiectului, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea acestora.

Dorim să accentuăm faptul că implementarea Proiectului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna reprezintă condiţia primară pentru ca alocarea fondurilor venite din partea Uniunii Europene să fie posibilă în viitor.

Despre noi

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna (ADI-SIMD) care a luat fiinţă prin asocierea, în 2009, a 45 de consilii locale, a avut o perioadă de succes încă de la înfiinţarea ei.

Ce am realizat

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi depozitul ecologic de deşeuri: Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din Boroşneu Mare include un depozit ecologic, o staţie de compostare şi o staţie de sortare a deşeurilor.

PARTENERI