Reciclare & Recuperare

Managementul deșeurilor municipale în județul Covasna se realizează printr-un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), sistem finanțat prin Programul Operațional Sectorial MEDIU 2007 – 2013

Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID) în județul Covasna a devenit operațional în toamna anului 2017, încheiând astfel un proces de 10 ani. 32 de judeţe din România au elaborat proiecte cu finanţare europeană a unor SMID-uri, 18 proiecte fiind fazate pe noul ciclu, iar 14 SMID-uri sunt în curs de implementare, Covasna fiind al treilea judeţ unde sistemul a fost pus în întregime în funcţiune și raportul final a fost depus la AM POS Mediu.

Acest proiect este cu cea mai mare valoare implementată de către Consiliul județean Covasna, cu o valoare de 20 milioane de euro. Centrul a fost construit în paralel cu închiderea și ecologizarea rampelor urbane de gunoi de la Întorsura Buzăului, Covasna, Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc. Proiectul a fost lansat cu o întârziere de peste doi ani, cu multe greutăti întâmpinate, dar echipa de implementare (UIP și ADI) a avut destulă credinţă şi perseverenţă, astfel că astăzi putem vorbi despre o poveste de succes.

CMID Boroșneu Mare a intrat în operare în luna octombrie 2017 și primele concluzii sunt următoarele:
–  cantitatea de  deșeuri generată și colectată este mai mică decât cea prognozată (cca. 62.000 t/an față de cca. 82.000 t/an);
– procentul de deșeuri de ambalaje reciclabile colectate este mai mic decât cel prognozat (cca. 20% față de cca. 33%);
– impactul reducerii categoriilor și cantităților de deșeuri de ambalaje primite de reciclatori este major.

Ca urmare a implementării a unui sistem de colectare „door to door” în saci transparenți a deșeurilor reciclabile din zona rurală și din zone urbane/case, putem constata că populația s-a conformat în timp relativ scurt la această metodă de colectare, ajungând ca operatorii de salubrizare să strângă cantități duble față de perioadele precedente. Prin această metodă de colectare și compostare a deșeurilor verzi în șase luni s-a ajuns de la cca 2% la 15% deviere de la depozitare în zona rurală, respectiv de la cca. 10% la 25% în zona urbană. Trebuie menționat faptul că după analizarea compoziției deșeurilor care ajung la eliminare prin depozitare, procentul deșeurilor selective (metal, plastic, hârtie și sticlă) ajunge la cca 15%.

Sursa: Ecologic.rec.ro