Bibliografie referent 2019

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de referent, cu fracțiune de normă 2 ore/zi din cadrul Compartimentului de implementare sistem integrat, proiecte și strategii al Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”

  1. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  4. O. G nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare
  6. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;