Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor”

 în județul Covasna

ANUNŢ

în numele MunicipiuluiTârgu Secuiesc, Comunei Cernat și Comunei Estelnic

În conformitate cu art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările ulterioare, aduce la cunoştinţă publică, deschiderea procedurii de transparență decizională, privind adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de salubrizare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale, Târgu Secuiesc, Cernat și Estelnic

Textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ poate fi consultat la sediul primăriilor, respectiv pe pagina de web al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” la www.adisimd.ro, începând cu data de 08.11.2023.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conținând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la sediul primăriilor sau se vor trimite la adresa de e-mail adismidcovasna@yahoo.com, până la data de 18.11.2023 (10 zile).

Lista documentelor:

Hotărâre se poate citi aici:

Caiet de sarcini se poate citi aici:

Regulament se poate citi aici:

Indecatori de performanță se poate citi aici:

Model contract se poate citi aici:

Contract de delegare se poate citi aici:

Studiu de oprtunitate se poate citi aici: