ADI SMID COVASNA organizează concurs

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL COVASNA”

Organizează concurs la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 2

pentru ocuparea unei funcții vacante de:

specialist în relații publice, cu fracțiune de normă – 4 ore/zi, din cadrul Compartimentul mass media și PR– Biroul management intern și implementarea gestionării  integrate a deșeurilor al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”

după următorul program:

– depunerea dosarelor de înscriere până la data de 27.12.2022. inclusiv, ora 9,
– susținerea probei scrise în data de 29.12.2022  ora 09:30 și
– susținerea probei de interviu în data de  30.12.2022  ora 13:00.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția de specialist în relații publice:

– studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ master/ postuniversitare

Regulamentul de concurs se poate descărca aici:

Lista pentru participare la concurs se poate descărca aici:

Bibliografia se poate descărca aici:

Anunțul în format pdf. se poate descărca aici:

Relaţii suplimentare se pot obţine și dosarul de concurs va fi depus la  sediul “ADI SIMD”din Piața Libertății nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe .