Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”

organizează concurs

la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 2

pentru ocuparea unei funcții vacante de:

expert, cu normă întreagă, din cadrul Compartimentul regimul deșeurilor – Biroul management intern și implementarea gestionării integrate a deșeurilor

 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”

după următorul program:

– depunerea dosarelor de înscriere până la data de 16.08.2022. inclusiv, ora 10,
– susținerea probei scrise în data de 18.08.2022 ora 12:00 și
– susținerea probei de interviu în data de 22.08.2022 ora 13:00.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru funcția de expert

– studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,

Regulamentul de concurs se poate descărca aici

Lista pentru participare la concurs se poate descărca aici:

Bibliografia se poate descărca aici:

Anunțul în format pdf. se poate descărca aici:

Relaţii suplimentare se pot obţine și dosarul de concurs va fi depus la sediul ADI „SIMD”din Piața Libertății nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe.